Kontakt


Adres szkoły

ul. Armii Krajowej 2 
26-200 Końskie

Telefon/Faks
(041) 372 90 74

Adres e-mail:
biblioteka.gim1konskie@op.pl